LVD

Lågspänningsdirektivet, "Low Voltage Directive" (LVD) 2006/95/EC, gäller inom EG/EES.

En uppdatering av LVD direktivet har gjorts och nu har den nummer 2014/35/EU enligt New Legislative Framework.

Inom EG gäller beträffande elektriska materiel det s k lågspänningsdirektivet, LVD, från år 1973. Det innehåller vissa gemensamma bestämmelser ifråga om elektrisk materiel konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1000 Vac "växelspänning" och mellan 75 och 1500 Vdc "likspänning" med få undantag, t ex stickproppar, uttagsmateriel, elmedicinsk utrustning, elmätare och Ex-materiel.

Produkten anses uppfylla säkerhetsvillkoren om den följer Harmoniserad standard EN- CEE- och IEC-standard som publicerats i Official Journal.

Det är ett styvt arbete bara att hitta rätt i djungeln, för att inte tala om tolkningar både av direktivet och produktstandarder därför kan vi LINDH Teknik hjälpa dig att hitta rätt och tolka kraven på just din produkt(er).