LVD Provning & Certifiering

För att kunna prova utrustningen och på ett smidigt och snabbt sätt behöver vi nedan uppräknade delar och dokument. Alla punkter är inte tillämpliga och kan utgå om funktionen och dess delar är godkända map. elsäkerhet.

1. Prov ex.
Kpl. instrument med alla tillbehör med rätt märkning.

2. Schema.
Kopplingsschema, blockschema, elscheman. Finns flödesschema e.d. för programvaran medsänds det alt. kan metod- och flödesschema för denna medsändas.

3. Gruppspecifikation.
Stycklistan på alla ingående detaljer med artikel nummer som kan beröras av el-säkerhet t.ex. kretskort, plastsvep, skyddskomponenter, transformatorer, nätkomponenter, motorer, fläktar m.m.

4. Komponentplacerings ritning.
Kretkort SMST och/eller ett omonterat mönsterkort med komponent tryck.

5. Manualer.
Användar manual, installations instruktion, service manual, konstruktions beskrivning m.m.

6. Intyg på kretskort, el-säkerhetsklass (UL).
Mönsterkort kan vara märkt med godkännande annars behövs godkännande från fabrikanten om det finns farliga spänningar eller effektkällor vid feltillstånd.

7. Identitetsförsäkran.
Instrumentet skall vara märkt med tillverkare, land, fabrikat, typ, identitets nummer, serie nummer mm.

8. Batterier.
Batterier skall inköpsunderlag med data och godkända fabrikat medsändas, ev. godkännande (UL) om det finns.

9. Transformatorer.
Medsänd 1 st oimpregnerad, 2 st kpl. och 10 st. termosäkringar om det ingår. Inköpsunderlag med data och godkända fabrikat skall medsändas, ev. godkännande om det finns.

10. Motorer.
Medsänd 1 st. oimpregnerad, 2 st. kpl. och 10 st. termosäkringar om det ingår. Inköpsunderlag med data och godkända fabrikat skall medsändas, ev. godkännande om det finns.

11. Säkringar och safety resistorer.
Säkringar och safety resistorer som bryter vid feltillstånd medsändes 20 st/värde. Inköpsunderlag med data och godkända fabrikat skall medsändas, ev. godkännande om det finns.

12. Switched Power supply.
Vid switched Power supply behövs kpl. enheter eller delar till 3 st. om inget godkännande finns. Finns godkännande skall ett certifikat medsändas som bevisar att den är godkänd i denna applikation och miljö OBS det räcker inte att den är CE märkt utan jag behöver certifikatet.

13. Isolations barriärer.
Optokopplare, isolation förstärkare och halvledar relä mellan pri-sek 5 st/typ. Inköpsunderlag med data och godkända fabrikat skall medsändas, ev. godkännande om det finns.

12. Extra komponenter.
Komponenter som går sönder vid feltillstånd 5 st/värde och typ.

13. Omonterat mönsterkort.
För isolationsprov och krypsträck mätning, det kan fungera med gerber filer.

14. Transient skydd på nätsidan.
Inköpsunderlag med data och godkända fabrikat skall medsändas, ev. godkännande om det finns.

15. Ej godkända nätkomponenter.
Ej godkända nätkomponenter som skall godkännas i konstruktionen skall medsändas för separat prov. Inköpsunderlag med data och godkända fabrikat skall medsändas. Om detta är en nätkomponent som berörs av installations regler och därför skall provas av behörigt organ ingår inte denna kostnad i vårt åtagande varför jag kommer att skicka dessa till behörigt testhus "Intertek SEMKO" för separat prov, dessa kommer då att debitera beställaren.

16. Godkända nätkomponenter.
Nätkomponenter såsom nätintag, filter, anslutnings kablar mm skall inköpsunderlag med data och godkända fabrikat medsändas.

17. Plaster och isolation material.
Inköpsunderlag med data på plaster i svep och andra delar som kan komma i kontakt med el eller värme m.a.p. brandklassning, CTI mm, ev. godkännande om det finns. Om data ej finns skall en extra plast/isolationsdel medsändas för brandklassning och/eller isolationprov.

18. Instrument med laser.
Data, inköpsunderlag och 1 st. extra laser aggregat skall medsändas. Godkännande från SEMKO, Arbetarskyddsstyrelsen mm och typ av användning och klass. Om godkännande saknas kommer vi att skicka lasern till behörigt testhus "Intertek SEMKO" för separat prov, dessa kommer då att debitera beställaren.

19. Strålkällor
Full dokumentation på strålkällor och godkännande från SEMKO, Arbetarskyddsstyrelsen eller annat godkänt testhus och typ av användning. Dessa komponenter ligger utanför mitt åtagande varför jag kommer att skicka dessa till behörigt testhus "Intertek SEMKO" för separat prov, dessa kommer då att debitera beställaren .