LVD provning

Säkerhetsprovning enligt LVD hos LINDH Teknik innebär för vår kund att få sin apparat undersökt och provad efter de standarder som gäller samt få underlag till den tillverkardeklaration som i Europa måste skrivas av tillverkaren eller importören. Därefter kan apparaten CE-märkas om den även uppfyller alla andra tillämpliga direktiv. Då kanske även vill placera din produkt utanför Europa, vi kan även prova mot dessa särkrav som finns i de olika länderna och regioner.

Vad behöver vi för underlag och komponenter för att gör en provning?

Nedanstående lista ger lite inblick i vilka typer av apparater som LINDH Teknik arbetar med;

Laboratorieutrustning

Kontoll utrustning

IR-värmare

IR-detektor

Analysutrustning

Matprocessor

Högspänning

UV-bord

IVD-utrustning

Diagnosutrustning

Transformatorer

Materialprovare

Styrsystem

Kraftaggregat

UV-detektor

Luftrening

Övervakning

Laddare

Robbot

PC tillbehör

Kontrollers

Gasanalysator PET

Värmare

Katalysator

Belysning

Utbildnings utrustning

Klimat utrustning

Leksaker

Laserbehandling

Doserare